Antirasism

Begreppet antirasism handlar i stora drag om olika typer av aktiva motrörelser som arbetar för att bekämpa och förebygga alla inslag i samhället som diskriminerar människor på grund av ursprung, ras eller hudfärg. I enkla drag är antirasism motsatsen till begreppet rasism, där antirasister strävar efter att uppmärksamma och protestera mot ett orättvist samhälle.

 

Rasism är idag ett stort samhällsproblem, vi ser det i Sverige, vi ser det i världen. Historiskt upplevda ojämlikheter tycks inte vara tillräckligt för att mänskligheten en gång för alla ska leva i gemenskap istället för hat. Idag skapar all typ av diskriminering av ras och tillhörighet stora orättvisor och framför allt olika förutsättningar för människor. Motsatsen, antirasism som begrepp kan förutom själva kampen mot diskriminering även handla om att lyfta fram samhällsproblem som skapar missförstånd mellan grupper och framför allt lyfta fram de röster som sällan hamnar i första rummet.

 

När det gäller antirasismens historia har så klart innebörden av begreppet utvecklats i takt med att världen har blivit mer modern och globaliserad, men några av de stora antirasistiska milstolparna är framför allt 1800-talets kamp mot slaveriet i USA och motrörelsen mot apartheid i Sydafrika vilken ledde till ett avskaffande 1994.

 

En av världens mest kända antirasistiska kämpar är Martin Luther King Jr som med sitt starka tal ”I have a dream” markerade sin brinnande kamp för de medborgerliga rättigheterna i USA och världen. Frederick Douglass var under slaveriets USA själv slav, men lyckades rymma och började tidigt kämpa mot slaveriet och orättvisa genom att aktivt engagera människor. Hans inspirerande tal och välskrivna berättelser från sin tid som slav blev oerhört viktiga för motståndsrörelsen. Nelson Mandela, eller Madiba, som han kallades i Sydafrika (en hederstitel) var under apartheidtiden en stark politisk kämpe mot apartheid och diskriminering. Han var under sin nästan 30 år långa fängelsevistelse en levande symbol för antirasistisk kamp både i Sydafrika och världen.