Antirasism i skolan

 

Att rasism och diskriminering upplevs i skolan är inget nytt för någon, utsatta elever får stå ut med både nedvärderande kommentarer och i vissa fall även våld. En vardag inget barn någonsin ska behöva genomlida, framför allt inte i ett Sverige 2015.

 

Det finns listor av åtgärder som Sverige kan göra för att motarbeta all typ av diskriminering grundad på etnicitet, kultur eller ursprung men vad som blir konkreta åtgärder är en annan femma. Sverige som land har mycket kvar att göra för att på allvar hitta en lösning på det samhällsproblem rasism och ojämlikhet mellan människor faktiskt är idag. Däremot har den svenska regeringen bland annat tagit fram en ny satsning för att redan i tidig skolålder förebygga den ganska så lavinartade ökningen av antisemitism och islamofobi. Statsminister Stefan Löfven uttalade sig i samband av skolprojektet ”Detta behöver vi förstå” och sa då att det är dags att vi i Sverige faktiskt börjar inse att detta är stora problem i det svenska samhället och att vi inte kan acceptera att vi har den här typen av levande diskriminering i ett modernt 2015. Regeringen har anlitat ”Forum för levande historia”, en främjande organisation för demokrati och mänskliga rättigheter, för att genomföra den välsatsade utbildningsplanen inom ämnet. Insatsen riktar sig mot både grundskola och gymnasiet med syftet att i ett historiskt perspektiv lära ut till elever olika former av rasism, diskriminering och intolerans.

 

Det finns förutom konkreta skolprojekt och presentationsmaterial välskrivna böcker om antirasism som med fördel kan användas i skolundervisning. Ett bra exempel är Christer Mattson och Magnus Hermansson Adlers bok ”Ingen blir nazist över en natt” där de detaljerat, välplanerat och strategiskt skriver om hur skolan på bästa sätt kan möta elever som har en intolerant och rasistisk attityd.

 

Ett annat projekt som satts i rullning för att öka medvetenheten hos elever när det gäller antirasistiska rörelser och sätt att motarbeta diskriminering drivs av den politiskt och religiöst obundna ungdomsorganisationen PeaceWorks. Projektets huvudsakliga syfte är att ta fram ett tydligt antirasistiskt metodmaterial för lärare på både högstadie –och gymnasienivå. Det handlar helt enkelt om användbara och praktiska verktyg som på ett långsiktigt sätt ska hjälpa skolor att motarbeta rasism.