Antirasism i Sverige

Sverige befinner sig i en ganska så turbulent politisk situation, där framför allt protester mot det nationalistiska partiet Sverigedemkraterna (SD) varit ett hett ämne sedan deras inträde i riksstaden efter valen 2010. I förra årets politiska val i Sverige fick SD nästan 13 procent av befolkningens röster, vilket gav partiet ännu mer mandatmakt. Samtidigt som partiet uppenbarligen har ett starkare väljarstöd än tidigare, tycks en stark motståndsrörelse ha väckts vid liv och idag ser vi ett betydligt mer engagerande typ av antirasistiskt motstånd än vi sett på länge.

 

Utöver de etablerade motståndsrörelserna tar sig nya organisationer form med samma brinnande engagemang för jämlikhet mellan människor oberoende av ras, kultur eller ursprung. SD:s ledare Jimmie Åkessons resande runt om i Sverige har mötts av avsky och manifestationer och rent generellt säger sig bland annat forskare se en ny typ av stark antirasismisk våg dra sig fram över Sverige. Många hävdar faktiskt att det svenska civilsamhället börjat återupplivas med en slags folkrörelse som inte bara engagerar sig via media och press utan även på gator och i det offentliga rummet. Den antirasistiska trenden har så klart inte bara att göra med SD:s politiska vågmästarroll utan även på grund av att ojämlikheter inte längre kan mörkas utan vi har helt enkelt fått det bevisat för oss att Sverige än idag tillåter diskriminering av människor utan grund.

 

Ett exempel på ovan nämnda är händelsen där Stockholms moské blev nedsprayad med bland annat hakkorssymboler. Några dagar senare hade någon eller några lagt fullt av blommor runt ingången, vilket tyder på att det utöver den offentliga motrörelsen även finns anonyma protestanter som förmodligen inte tidigare gjort sin röst hörd.

 

I Sverige finns åtskilliga antirasistiska organisationer och nätverk. Centrum mot rasism är en så kallad paraplyorganisation som består av hundratals olika medlemsgrupper. Nätverket är aktivt både inom Sverige och i utlandet där det bland annat fungerar som organisation för ENAR (European Network Against Racism) som tar fram handlingsplaner mot rasism över landsgränser. Nätverket mot rasism (NMR) är en annat aktiv motståndsorganisation som bildades i slutet av 90-talet efter att ett flertal konferenser hållits inom ämnet. Nätverket är rikstäckande i den beteckningen att det består av allt från antirasistiska rörelser och invandrargrupper till intresseorganisationer och politiska ungdomsförbund från framför allt det vänstra blocket. Totat har NMR idag runt 90 medlems organisationer.