Antirasism i världen

Martin Luther King Jr. är världens mest kände företrädare för medborgerliga rättigheter och en historisk kämpe mot rasism och mänskliga ojämlikheter. Nelson Mandela har också berikat världen med sitt engagemang och envisa kamp mot apartheid och orättvisor i både Sydafrika och världen. Men trots att världen upplevt så otroligt många fördärvande och omänskliga handlingar när det gäller diskriminering, hat och orättvisa har vi än idag inslag i samhället som bevisar att människor inte lärt sig av historien. Än idag är rasism och diskriminering stora problem runt om i världen, på alla kontinenter, i alla länder.

 

Stora nätverk och organisationer som kämpar mot rasism och diskrimineringar som grundar sig på ras, etnicitet, kultur och ursprung är bland annat Europan Commission against Racism and Intolerance (ECRI) som är en del av EU:s oberoende avdelning för mänskliga rättigheter. Kommissionen strävar efter att förebygga all typ av rasistisk diskriminering och utanförskap. European Network Against Racism (ENAR) är ett annat EU-brett nätverk som strävar efter att stå upp mot all typ av rasism och diskriminering i Europa och världen. Nätverket för samman lokala och nationella anti-rasistiska rörelser runt om i Europa och fungerar som en slags förmedlare mellan dessa och Europeiska institutioner och myndigheter. The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR) hör också till en av de stora aktörerna när det gäller antirasism i världen. Organisationen är en politiskt oberoende rörelse som verkar för att utrota all typ av rasism och diskriminering. IMADR fokuserar framför allt på insatser mot minoritetsgrupper och bildades faktiskt i Japan av en av landets minoritetsbefolkningar, Burakufolket. Idag har organisationen åtskilliga samarbeten med andra viktiga motståndsrörelser I Asien, Europa och Amerika.

 

Utöver de riktigt stora och aktiva motståndsrörelserna har det under åren uppkommit mindre projektbaserade antirasistiska grupper som ett led i antirasismens historia. Ett exempel är Artists Unite Against Apartheid som bildades på 80-talet av aktivisten och tillika artisten Steven Van Zandt i ett samarbete med producenten Arthur Baker. Gruppens album ”Sun City” där en mängd av stora världsartister deltog och bidrog med sitt offentliga stöd, drog in över en miljon dollar som uteslutet gick till anti-apartheid projekt.