Antirasism på arbetsplatsen

Rasism, eller vardagsrasism som det ofta brukar kallas, är tyvärr vanligt förekommande även på svenska arbetsplatser. Allt för många möter en hård kultur på sin arbetsplats idag, en jargong bland personer som anser sig ha rättigheten att diskriminera och yttra nedvärderande kommentarer om eller i många fall även till människor som kommer från en annan typ av kultur, etnisk bakgrund eller ursprung. De flesta av dessa personer anser sig inte vara rasister, men deras attityd och tankesätt är allt annat än accepterande i ett modernt Sverige 2015. Det krävs att Sverige tar ett större ansvar för att förebygga den här typen av vardagsrasism på arbetsplatser, åtgärder som gör att företag och organisationer tillämpar en nolltolerans mot all typ av diskriminering.

 

Fackförbund kan bland annat samarbeta med olika antirasistiska rörelser för att förebygga rasism och utbilda personal i ämnet, något som visat sig ge resultat då det ofta även handlar om okunskap och konflikträdsla mellan människor. I och med att Sveriges länsstyrelse märkte av en stor efterfrågan på konkreta verktyg och metoder för att bemöta rasism och diskriminering på arbetsplatser har man tagit fram ett åtgärdspaket som ska användas mot främlingsfientlighet. De framtagna verktygen är utformade på flera skilda sätt för att passa olika arbetsplatsers miljö.

 

Ett annat sätt för att lyfta upp problemet med rasism på företag och arbetsplatser är att arrangera konkreta utbildningsdagar inom ämnet, gärna i form av praktiska workshops där frågor lyfts fram och diskuteras på ett konstruktivt sätt eller gripande föreläsningar av erfarna personer.

 

Som anställd på en arbetsplats med hård jargong och vardagsrasism kan man börja med att se över hur man själv agerar. Var öppen mot dina kollegor, berätta varför du inte håller med när någon slänger ur sig en rasistisk kommentar och ställ upp för den som blir utsatt.