Organisationer mot rasism

Ungdom Mot Rasism (UMR)

Den här antirasistiska motståndsrörelsen är Sveriges idag största ungdomsorganisation där medlemmar mellan 13 och 25 år arbetar för ett jämlikt, öppet och antirasistiskt Sverige och samhälle. När det gäller UMR:s primära arbete så omfattar det olika avdelningar. På lokal nivå finns representanter som verkar för organisationens visioner, det finns en särskild verksamhet för utbildning, konkreta kampanjaktiviteter och självklart ett aktivt arbete i att påverka politiska makthavare.

 

Nätverket mot rasism (NMR)

Den här organisationen bildades efter att ett antal rikskonferenser inom ämnet antirasism hållits under åren -96 och -97. Nätverket är rikstäckande och består av olika typ av organisationer och föreningar. I NMR finns allt från antirasistiska motståndsgrupper till politiska ungdomsförbund. Idag har nätverket totalt strax under 100 medlemsorganisationer. Först och främst jobbar NMR för att motverka fascism och rasism men även mot all typ av diskriminering i det svenska samhället. Även om nätverket är politiskt obundet, har det en viss politisk koppling till vänsterblocket.

Utöver lokala kampanjer runt om i Sverige har NMR även lanserat rikskampanjer, bland annat mot SD och inför parlamentsvalen till EU 2004. Nätverket fokuserar även sitt antirasistiska arbete på att skapa bättre förutsättningar för flyktingar, ett exempel är deras kampanj för allmän flyktingamnesti.

 

Centrum mot rasism

Den här paraplyorganisationen är helt oberoende från politiska partier eller religioner och arbetar främst mot rasism och diskriminering i samhället. Här samlas hundratals medlemsorganisationer och nätverket är även deltagare i andra antirasistiska grupper och nätverk, på både nationell som internationell nivå. Bland annat är centrum mot rasism representant för ENAR (European Network Against Racism) som tar fram gränsöverskridande handlingsplaner mot rasism.

 

5i12

Den här motståndsrörelsens, eller opinionsrörelsen som de även brukar benämnas, är helt oberoende från något politiskt parti och deras verksamhet syftar till att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism. Rörelsen grundandes i Härnösand men idag finns den representerad både i Sverige och i utlandet. I december hålls en årlig manifestation på olika platser i Sverige som en del av rörelsens verksamhet. Som ett bevis på sitt engagerande arbete mot rasism har 5i12 vunnit flera priser, bland andra Europapriset mot rasism, Utrikeskorrespondenternas pris och Kungamedaljen.

 

EXPO

Den här stiftelsen fokuserar sitt arbete mot att kartlägga högerextrema och rasistiska inslag i det svenska samhället. Expo ger även ut en tidning i samma namn som syftar till att informera medborgare om just rasism och diskriminering mot framför allt människor med andra ursprung. Stiftelsen sitter på ett enormt materialomfattande arkiv vilket brukar sägas vara landets största informationsställe när det gäller högerextremism och antidemokrati i Skandinavien.

 

SKMA

Den svenska kommittén mot antisemitism syftar huvudsakligen till att motarbeta och informera om antisemitism och rasism. Som en del av sin verksamhet samarbetar kommittén med internationella centrum för utbildning och forskning. Dessutom anordnar SKMA manifestationer, skriver böcker och delar ut priser till ungdomar som gjort något enastående i kampen mot antisemitism eller diskriminering i samhället.

Does one know very well what to incorporate as part of your On-line Editor go back to? Look at a huge selection of Internet Editor cv illustrations to understand the most suitable structure, verbs, and typefaces to implement buy research papers.