Rasism då och nu

Only our producing support will be the past essay helper and best option for carrying out your essays and also other personalized reports. Think our longer-time practical knowledge academic writing.

Rasism och främlingsfientlighet har tragiskt nog hört till vardagen från urminnes till idag. Förintelsen har satt sina spår men trots att världen slutligen kunde räddas från Hitlers tyranneri, har vi fortsatt att tillåta liknande typ av massakrering när det gäller människor och folkgrupper. På 50-talet härjade brittiska soldater i Kenya där över 10 000 kenyaner mördades brutalt och när amerikanska soldater befann sig i Vietnam kallades de inhemska vietnameserna allt från ”löss” till ”gulingar”. Under 2000-talets Irakkrig hade inte mycket förändrats, exempelvis sköt prickskyttar ihjäl civila kvinnor och barn precis som Hitlers män sköt ner oskyldiga judar. Det finns dessutom bevis på att stora makthavare i världen uttalat sig nedlåtande om andra människor från andra delar av världen, Paul Wolfowitz, tidigare försvarsminister för USA, ska bland annat ha talat om ”ormar” när det handlat om invasionen i Irak och kallat områden för de ”ociviliserade delarna av världen”.

 

Ett annat exempel på att rasism i stora drag inte förändrats så mycket över tid är diskriminering och förföljelsen av romer. Historisk forskning tyder på att romerna har förföljts sedan 1400-talet i och med att nationalstaterna växte fram och under förintelsen var romerna tillsammans med judarna de allra hårdast utsatta.

 

Det är alltså inte så mycket som skiljer rasism från då och nu. Systematisk diskriminering grundad på ras pågår än idag på ett eller annat sätt, fortfarande ganska likt hur världen såg ut tidigare. Det enda som kanske kan sägas ha utvecklats är själva begreppsdefinitionen av ordet rasism. Förr föddes begreppet ur en okunskap där många människor tyckte sig tro att vi människor tillhör ”raser” med olika egenskaper och i sin tur av olika värde. Idag ser definitionen av rasism lite annorlunda ut, då begreppet även ingriper diskriminering på grund av kultur, religion, folkgrupp och land. Antisemitism har ökat den senaste tiden, framför allt kan vi se tendenser på en ökad islamofobi där rasismen riktas direkt mot religionen och livsstilen islam istället för att rikta den mot hudfärg eller ursprungsland.