Vad kan du göra för att stå upp mot rasism?

Att stå upp för rasism innebär ett slag för ett jämlikt och rättvist samhälle där alla vi medborgare av såväl Sverige som världen har samma möjligheter och rättigheter. Dagens ökande vardagsrasism och antisemitismiska attityd runt om i landet bidrar till att vårt samhälle halkar efter och vi strandar i en omodern och på många sätt farlig situation. Motståndsrörelser och antirasistiska kampanjer gör redan sitt för att lyfta fram de här problemen, stötta utsatta och förebygga ett diskriminerande samhälle, men det behövs mer än så för att komma tillrätta med problematiken. Vi bör alla ta en funderare kring vad vi kan göra för att skapa ett mer jämlikt och antirasistiskt samhälle.

 

Engagemang

Se till att bidra med ditt engagemang i den offentliga debatten, visa att du står upp mot rasism genom att vara delaktig. Det är lätt att hålla med, men ibland krävs det mer för att vi tillsammans ska kunna påverka och skapa en förändring.

 

Stå upp

Låt inte människor med dumma kommentarer eller okunskap komma undan, stå upp mot all typ av kränkande behandling av andra människor. Personalrummet ska inte vara en hatisk miljö där kollegor diskriminerar medarbetare på ett omänskligt sätt. Humor brukar vissa kalla det, men är det verkligen kul att skämta om något man verkligen inte har någon rätt till? Säg ifrån du också.

 

Din uppfostran av ditt barn

Låt ditt barn leva i en integrerad vardag där hon eller han möter nya och tidigare okända kulturer. Skapa nya traditioner, låt ditt barn upptäcka världen och alla dess olikheter på ett helt naturligt sätt. Lär ditt barn att vara stolt över att vara svensk, men visa det även vikten vid att leva i en blandad miljö där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.

 

Integrera som företagare

Sätt upp konkreta mål för ditt företag, engagera dig i systemet för att skapa en integrerad och blandad arbetsmiljö. Var tydlig med värderingar på arbetsplatsen, nolltolerans mot all typ av diskriminering och se till att personalen stöttar varandra i arbetet mot ojämlikhet.

 

Resa

Res så mycket du kan, det gör dig rikare. Se nya kulturer, möt människor från platser du inte visste fanns och var nyfiken. Glöm aldrig din hembygd eller dina rötter, de har delvis gjort dig till den du är idag men våga vara nytänkande och öppen inför andra vardagar och livsstilar. Låt inte fördomar komma dig nära, för ett rättvist resonemang kring världen och se över gränserna.